Urodził się 1 czerwca 1951 r. w Sanoku. Pierwsze śluby zakonne złożył 25 września 1983 r. w Pliszczynie. Pracował w domu zakonnym w Gdyni. Był wieloletnim furtianem w domu macierzystym w Krakowie-Płaszowie oraz nowicjacie w Stopnicy.

Ponad dziesięć lat przebywał we wspólnocie stopnickiej pełniąc posługę brata furtiana oraz w ostatnich lata także posługę w zakrystii parafialnej.

Znany był z wielkiego rozmodlenia, uśmiechu i ręcznego wykonywania różańcy, którymi chętnie obdarowywał. Znał się na różnych pracach ręcznych. Szczególnie się chwalił znajomością spawania. Z wielkim oddaniem czuwał nad funkcjonowaniem zakrystii. Na furcie przyjmował wielu, którzy do niej zapukali. Niejeden ubogi dostawał z jego rąk kromkę chleba. A gdy wieczór zapadał z różańcem przebiegał zamykając drzwi i gasząc światła na noc. Dobranoc, Paschalisie!

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę (18 listopada) o godz. 11.30 w kościele parafialnym w Stadnikach, a po niej nastąpi złożenie ciała do grobu na cmentarzu stadnickim.

(sercanie.pl)