Załączniki: 

załącznik nr 1 (zadanie 1 - Ocalić od zampomnienia - Kolejny etap odbudowy kaplicy św. Anny w Stopnicy).

załącznik nr 2 (zadanie 2 - Kolejny etap odbudowy zniszczonej podczas II wojny światowej kaplicy św. Anny jako świadectwo dziejowej spawiedliwości).

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Załącznik nr 6 - Sprostowanie (odstępstwo dot. warunków przetargu)

Załącznik nr 7 (Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty)