PRZYJĘCIA DO ZGROMADZENIA KSIĘŻY SERCANÓW

Do Zgromadzenia Księży Sercanów przyjmowani są kandydaci na kapłanów i braci zakonnych w wieku od 18 do ok. 30 roku życia.

Oznaki powołania do służby Bożej mogą być następujące:
1.doświadczenie częstego przystępowania do sakramentów świętych oraz modlitwy osobistej
2. doświadczenie zainteresowania się i zaangażowania się w życie Kościoła w parafii albo grupach, ruchach czy stowarzyszeniach kościelnych
3. uczestniczenie w akcjach powołaniowych
4. doświadczenie duchowego prowadzenia
5. dojrzała osobowość czyli zdolność do altruistycznej, bezinteresownej miłości i poświęcenia

Warto zwrócić uwagę na następujące, wstępne kryteria przyjęcia do Zgromadzenia:
1. gotowość, aby kroczyć drogą modlitwy i spotkania z Chrystusem
2. przekonanie, że powołanie jest inicjatywą Chrystusa
3. brak tendencji do wygodnictwa
4. szczerość i lojalność wobec siebie i innych
5. predyspozycje do życia we wspólnocie: umiejętność przyjmowania uwag, krytyki
6. zdolność do pielęgnowania braterskich przyjaźni: brak silnego egocentryzmu
7. odpowiedzialność w stosunku do osobistych obowiązków i zadań
8. brak chorób fizycznych, wykluczających służbę Bożą, oraz brak uzależnień (np. alkoholizm), które wykluczają poświęcenie się służbie Bożej
9. brak jakiejkolwiek patologii postrzegalnej lub ukrytej (np. schizofrenia, paranoja, zaburzenia bipolarne, zaburzenia preferencji seksualnych)
10. brak praktykowania homoseksualizmu, głęboko zakorzenionej tendencji i wspierania „kultury gejowskiej”
11. wolność od zobowiązań finansowych, rodzinnych oraz niekaralność
12. brak doświadczeń formacyjnych z innych seminariów lub wyższych instytutów zakonnych

Na rozmowę kwalifikacyjną każdy kandydat powinien zabrać ze sobą następujące dokumenty:
- własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do Zgromadzenia
- własnoręcznie napisany życiorys
- świadectwo chrztu (aktualne) i bierzmowania
- świadectwo moralności od swojego księdza proboszcza
- świadectwo dojrzałości /oryginał/ (+ świadectwo ukończenie szkoły średniej) lub dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
- w przypadku kandydatów na braci zakonnych przynajmniej świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
- okresowe badania lekarskie, informacje o chorobach
- dwie fotografie + fotografia w formie elektronicznej
Kandydatów przyjmuje Ksiądz Prowincjał, po rozmowie kwalifikacyjnej, w dniu 5 września 2019 br. o godz. 10.00 w Warszawie na ul. Łowickiej 46.


Kontakt w sprawie przyjęć do Zgromadzenia Księży Sercanów:

ks. Franciszek Wielgut SCJ
510 975 709
mlodzisercanie@scj.pl