Widzimy dużo przykładów osób, które w sposób heroiczny poświęcają się drugiemu człowiekowi. Tak wiele słyszymy o lekarzach i pielęgniarkach, którzy niejednokrotnie z narażeniem własnego życia służą, by ratować życie drugiej osoby. Widzimy nauczycieli, którzy poszukują różnych nowych sposobów, by dotrzeć z wiedzą do uczniów. Widzimy jak wiele zakonnic i zakonników odpowiada na wezwanie pomocy, gdy w jakimś ośrodku brakuje rąk do pracy. Ilu księży przemierza ulice z Najświętszy Sakramentem i zanosi modły do Boga, by uprosić łaskę zmiłowania.

Jakie jest TWOJE powołanie? Czy kiedykolwiek się zastanawiałeś, że SERCE musisz już kształtować, by w godzinie próby umieć odpowiedzieć na wezwanie SŁUŻBY gdziekolwiek będziesz.

Na stronach naszego sercańskiego Seminarium opisano Niedzielę Dobrego Pasterza i wezwanie do modlitwy o powołania.

Niedziela Dobrego Pasterza
Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony co roku w IV Niedzielę Wielkanocną, to inicjatywa Pawła VI, który postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź papieża na utrzymujący się, a nawet pogłębiający się już wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z najjaskrawszych i najboleśniejszych przejawów był spadek powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.
Spadała zresztą nie tylko liczba powołań, a więc kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, ale także liczba czynnych księży, zakonników i zakonnic ze względu na liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia stanu duchownego, jak i liczbę zmarłych, których nie były w stanie zrównoważyć ani tym bardziej przewyższyć nowe zastępy kapłanów i sióstr zakonnych.
W tej sytuacji Ojciec Święty 23 stycznia 1964 r. zarządził, że odtąd w Niedzielę Dobrego Pasterza, która przed posoborową reformą kalendarza liturgicznego przypadała w II Niedzielę Wielkanocną, Kościół będzie się szczególnie modlił o nowych "robotników żniwa". Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania odbył się 12 kwietnia 1964 r.
Również my, księża sercanie, prosimy Was, abyście razem z nami modlili się o powołania do życia kapłańskiego i zakonnego, szczególnie do naszego Zgromadzenia.
https://seminarium.scj.pl/strony/niedziela-dobrego-pasterza

 

Modlitwa o powołania

O Jezu, Boski pasterzu,

który powołałeś apostołów, aby ich uczynić rybkami dusz,

pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi

i uczyń ich swoimi sługami.

Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia,

dla którego dobra ustawicznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę.

Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami,

otwórz przed nimi horyzonty Twego Boskiego Serca,

by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba

tak wielu braci i sióstr o światło prawdy i ciepło miłości.

Spraw, by – odpowiadając na Twoje wołanie – przedłużali, tu na ziemi, Twoją zbawczą misję,

budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół

i byli solą ziemi i światłością świata.

Amen.

 

Mieliśmy jako Zgromadzenie Księży Sercanów, Dehonianie, i pewnie ciągle jest aktualne, jedno z naszych ostatnich wezwań „Open Heart and Mind” „Otwórz Serce i umysł”. W tym okresie pandemii tak ważnym jest otworzyć serce, by zobaczyć potrzeby tylu ludzi i bez strachu na nie odpowiedzieć. Otworzyć umysł, by zrozumieć jak użyć zdolności, które posiadam. Może powiesz, nie mam ich. Nie prawda, każdy ma swoje zdolności i może je dać na SŁUŻBĘ.

Zapraszamy Cię byś odkrył swoje powołanie.