W tym roku, ponieważ w naszym postulacie jest tylko jeden kandydat ks. Magister zdecydował o wyjeździe na wolontariat do Albanii, gdzie od wielu lat pracują Księża Sercanie. Tegoroczny projekt wolontariacki skoncentrowany był na zorganizowaniu tak zwanych „Kampi Veror”, czyli wakacyjnego obozu dla dzieci z parafii. Zaangażowanie trwało dwa tygodnie. Każdego dnia przywożone były do Boricz dzieci z oddalonych często o kilka kilometrów miejscowości, aby przez kilka godzin wspólnie spędzić leni czas wakacji. Program dnia był ściśle określny. Oparty był na modlitwie, zabawach, tańcu i zawodach sportowych. Każdego dnia dzieci otrzymywały również poczęstunek w postaci tzw. „merendy”, czyli niewielkiego posiłku w celu uzupełnienia sił i płynów. W tym roku w Albanii było wyjątkowo gorąco. Temperatury sięgały prawie 40 stopni Celsjusza. 

Tradycją jest, że wolontariat w Albanii ma wymiar międzynarodowy. Również w tym roku wielu wolontariuszy, oprócz nas pochodziła z Włoch i Albanii. Poza codziennymi określonymi obowiązkami znajdowaliśmy czas na wspólne poznawanie siebie, naszych kultur oraz zwiedzanie urokliwej Albanii. Czuliśmy się ze sobą bardzo dobrze, ponieważ łączyła nas duchowość, charyzmat oraz gościnność sercańska. Nie brakowało momentów rekreacji, wypoczynku i świętowania ważnych wydarzeń.