Tymi słowami postulant Wojciech Szczepaniak zwrócił się do Wikariusza prowincjalnego w nowicjackiej kaplicy w Stopnicy. Ceremonia rozpoczęcia nowego etapu formacji odbyła się w dniu 11 września 2023 roku, podczas nieszporów. W uroczystości wzięli udział domownicy oraz współbracia ze Stadnik, gdzie przez ostatni rok Wojciech odbywał swój postulat.  

Wojciech urodził się w Bełchatowie. Swoją młodość spędził pod skrzydłami Księży Sercanów w parafii NMP Matki Kościoła i św. Barbary. Później rodzina przeprowadziła się do parafii Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie. Po maturze podjął studia i pracę w Łodzi. W roku 2022 rozpoczął formację w postulacie Księży Sercanów w Stadnikach.