Aby nawrócić się do Boga trzeba zerwać z grzechem i podjąć walkę z własnymi słabościami przez modlitwę, umartwienie i uczynki miłosierdzia. Bądźmy w tym czasie razem z Jezusem, który podjął dobrowolnie cierpienie dla naszego zbawienia i rozważajmy Jego mękę podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, przeżyjmy z zaangażowaniem rekolekcje i spowiedź, która pojedna nas z Bogiem.

Wielki Post ma nas przybliżać do zmartwychwstałego Jezusa, ma budzić w nas nadzieję i wiarę. Zawsze trzeba pamiętać, że Wielki Post kończy się Zmartwychwstaniem, że to dzięki śmierci krzyżowej Bożego Syna zostało otwarte dla nas niebo. Niech Jezus, zwycięzca śmierci, piekła i szatana obdarza Was, Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy, swoimi łaskami i błogosławi Wam za okazywaną nam nieustannie życzliwość oraz dobroć i ofiarność.