Niebywale wielki ten czas, który został nam dany, nieprawdaż?

Świat musiał się zatrzymać. Bóg dokonuje tego z całym Swoim Królestwem. Dlatego ten czas, także pandemii, jest czasem łaski. Musieliśmy się zatrzymać, by usłyszeć ciszę GROBU. Bóg wziął na Siebie cierpienie i śmierć, by nam pomóc, by na nowo otworzyć bramy raju dla nas. Sam powiedział, że umiłował ten świat, tak i obdarza nas Miłością niewymierną.

Przyjmijmy Jego wezwanie do wejścia do tego raju, który raz utraciliśmy. Nawet w zaciszu naszego domu zaśpiewajmy: „Zmartwychwstał Pan”. Odpowiedzmy Jego Miłości naszą wierną miłością. Dzisiaj nie będzie to już akt „wyuczonej” wiary, ale wyraz naszego głębokiego przywiązania do Chrystusa.

Niech ten czas Zmartwychwstania Pana Jezusa, będzie czasem jeszcze większego przylgnięcia do Jego Miłości.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich dobrodziejów naszego Nowicjatu i Parafii św. Antoniego. Niech Serce Boga Zmartwychwstałego, które dla nas zostało otwarte, Was obdarza wszelkim Swoim błogosławieństwem.

Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!!! / Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!!!