Duszpasterskie nawrócenie

Spotkaniu sercańskich proboszczów i kapelanów w stopnickim nowicjacie nadała charakter refleksja o. Kazimierza Fryzła, redemptorysty, na temat priorytetów, które mają odnowić życie chrześcijańskie. „Zagubiliśmy kerygmat, pogłębiającą katechezę i homilię, a skupiliśmy się na zdobywaniu kolejnych sakramentów” – diagnozował rzeczywistość o. Kazimierz. W Evangelii Gaudium papieża Franciszka zawarte są aktualne recepty również dla Kościoła w Polsce.

Musimy nawrócić się duszpastersko na towarzyszenie rodzinie na etapach jej życia, osobom w związkach niesakramentalnych, na zmarginalizowanych społecznie. Duszpasterskich celów nie da się osiągnąć, nie mając wewnętrznej pogody ducha i widocznej radości. Co dziś musi być priorytetem duszpasterza? Odnowić obraz Boga – w sobie i tych, dla których żyjemy. 

Kierunek działań na dziś w Kościele to doprowadzenie do życia wiarą z osobistego wyboru, a nie z tradycyjnej spuścizny rodzinnej. „Pokolenie millenialsów (urodzonych po 1985 roku) to ludzie, dla których posiadanie zostało zastąpione używaniem, praca współpracą, a wiara w tradycyjnym wydaniu stała się niepotrzebna”. 

Sercańskie pomysły

Szesnastu uczestników środowego spotkania (13 listopada) w Stopnicy stworzyło przestrzeń do wymiany pomysłów i poszukiwania inspiracji. Było szansą na poznanie priorytetów i pomysłów odpowiedzialnych za różne pola działalności prowincji. Ksiądz Jakub Kopystyński SCJ zaproponował stworzenie wspólnego programu przygotowania do bierzmowania, który miałby nasz spójny, sercański charakter, a zbudowany byłby na kerygmacie. Ksiądz Franciszek Wielgut SCJ, odpowiedzialny za animację powołaniową, przedstawił swoje pomysły na duszpasterstwo powołanych, a wyzwaniami i możliwymi polami działań wspierających duszpasterstwo parafialne podzielił się ks. Radosław Warenda SCJ – dyrektor wydawnictwa Dehon. „Mamy ogromne zapotrzebowanie na wyjazdowe rekolekcje rodzinne” – dzielił się opinią ks. Bogdan Kuta SCJ, który od ponad 20 lat prowadzi sercańskie rekolekcje młodzieżowe. Ostatnio udostępnione terminy na rekolekcje w 2020 roku zostały już w dużej części zarezerwowane.

Bełchatowskie wyzwanie

Ostatnia część spotkania prowadzona przez ks. Sławomira Knopika SCJ – wikariusza prowincjalnego – poświęcona została m.in. analizie niedawnych wydarzeń w naszej bełchatowskiej parafii. Była okazją, aby zapoznać się z faktami i usłyszeć o tym, jak w kryzysowych, zaskakujących sytuacjach należy reagować właściwie.

ks. Radosław Warenda SCJ

fot. ks. Franciszek Wielgut SCJ