Jest to zarazem dzień wynagrodzenia za grzechy popełnione przede wszystkim w karnawale. Czcigodny Sługa Boży o. Leon Jan Dehon przyjął i zinterpretował na nowo starożytną tradycję Kościoła, według której właśnie w czasie modlitwy w Ogrójcu Jezus Chrystus podjął ostateczną decyzję co do całkowitego ofiarowania się Ojcu. Celebrując, tę tajemnicą staramy się naśladować Jezusa, który podejmuje decyzję na modlitwie i ofiaruje samego siebie w całopalnej ofierze. Wydarzenie to poprzez wymiar oblacji jest dla nas dniem, kiedy wszystkie akty ofiarowania znajdują swoje dopełnienie.   

Przewodnikiem duchowym tego dnia w naszej wspólnocie był ks. Zdzisław Płuska SCJ, dyrektor misji krajowych.