Kulminacyjnym momentem dożynek była Msza św. dziękczynna sprawowana przy ołtarzu polowym. W procesji do ołtarza zostały przyniesione liczne dary i płody rolne, które składali przedstawiciele każdej miejscowości. Tegoroczny wieniec dożynkowy poświęcony był patronowi parafii, św. Antoniemu Padewskiemu oraz księżom Sercanom, którzy stali u początku powołania tutejszej parafii. Po odprawieniu uroczystej Mszy św. wszyscy uczestnicy udali się do klasztornych ogrodów, aby przeżywać radość w wymiarze wspólnotowym i parafialnym. Czas popołudniowych godzin wypełniony był licznymi atrakcjami, konkurencjami sportowymi, loterią fantową oraz dzieleniem się ciastem i chlebem.