Centralnym uroczystościom otwarcia Drzwi Świętych Miłosierdzia w Bazylice Katedralnej przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski. Wspólnota Nowicjatu Księży Sercanów wzięła udział w uroczystościach w Bazylice Mniejszej św. Marcina bp. w Pacanowie, którym przewodniczył bp Marian Florczyk. W Bazylice Mniejszej Narodzenia NMP w Wiślicy uroczystościom przewodniczył ks. dr Adam Perz, kanclerz Kurii Kieleckiej, a w Bazylice Mniejszej Grobu Bożego w Miechowie - ks. dr Stanisław Słowik, Dyrektor „Caritas” Diecezji Kieleckiej.

Bp Jan Piotrowski wyznaczył trzynaście kościołów jubileuszowych w związku z ogłoszonym przez papieża Franciszka Rokiem Świętym Miłosierdzia, który rozpoczął się 8 grudnia.

Są to:
  1/ Bazylika Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP w Kielcach
  2/ Bazylika Bożego Grobu w Miechowie
  3/ Bazylika p.w. Św. Marcina w Pacanowie
  4/ Bazylika p.w. Narodzenia NMP w Wiślicy
  5/ Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach
  6/ Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach
  7/ Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie
  8/ Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy Wielkiej
  9/ Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Pińczowie
10/ Kościół p.w. Św. Br. Alberta Chmielowskiego w Busku Zdroju
11/ Kościół p.w. Św. Katarzyny w Świętej Katarzynie
12/ Kościół p.w. Św. Marcina w Lelowie
13/ Kościół p.w. Bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie.

 

I. Odpust jubileuszowy zyskają ci, którzy:

• Odbędą choćby krótką pielgrzymkę do Bramy Miłosierdzia (kościoła jubileuszowego)

• Wezmą udział we Mszy Świętej

• Dokonają osobistej lub wspólnotowej refleksji nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia (może to być: wysłuchanie kazania; odczytanie fragmentu nauczania papieskiego lub dzieł świętych, np. „Dzienniczka” św. Faustyny; kilkuminutowe rozmyślanie o Bożym Miłosierdziu)

• Odmówią wyznanie wiary

II. Ponadto odpust jubileuszowy zyskają wszyscy, którzy sami wykonają jeden lub kilka uczynków miłosierdzia: co do duszy lub co do ciała.

III. Osoby chore i w podeszłym wieku, które nie mogą udać się do Drzwi Świętych (Bramy Miłosierdzia), mogą zyskać odpust jubileuszowy w jakimkolwiek kościele (kaplicy szpitalnej, hospicyjnej), uczestnicząc we Mszy Świętej, a nawet w domu, jeśli przyjmą Komunię św. (warunek odpustu zupełnego) i przez jakikolwiek środek przekazu (telewizja, radio, Internet) uczestniczą w modlitwie wspólnotowej.

IV. Więźniowie osadzeni w zakładach karnych będą mogli zyskać odpust jubileuszowy w kaplicach więziennych. Warunkiem zyskania tego odpustu jest dowolna modlitwa – choćby myślna – w chwili przekraczania drzwi swojej celi.

Odpust zupełny można zyskać tylko raz dziennie pod zwykłymi warunkami (Spowiedź sakramentalna, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, choćby lekkiego).

 

Film dzięki uprzejmości: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk", Kielce.