Kaplica stanowiła integralną część poreformackiego kościoła i klasztoru z pierwszej połowy XVII wieku. Fundatorami tego zespołu klasztornego byli wojewoda sandomierski Krzysztof Ossoliński i jego żona Zofia z Wojsławic. Świątynia dedykowana została św. Marii Magdalenie i św. Franciszkowi z Asyżu. Poświęcenia nowej fundacji dokonał biskup Wojciech Lipnicki w 1648 roku.

Rekonstruowany obecnie obiekt powstał kilkadziesiąt lat później. W roku 1701 Stefan Bidziński, wojewoda sandomierski ufundował kaplicę św. Anny, którą dobudowano do korpusu kościoła od strony zachodniej. Była to centralna kaplica kopułowa zwieńczona latarnią, połączona z korpusem kościoła dużym wejściem objętym półkolistą arkadą. Jak na tamte czasy, projekt kaplicy był dość nowatorski, gdyż była to budowla ośmioboczna wpisana w owal. Kaplica została zaprojektowana wraz z podziemnymi kryptami, które miały stać się miejscem pochówku jej fundatorów oraz katolickich magnatów, wspierających budowę kościoła i klasztoru. Tutaj została pochowana m.in. matka słynnego pamiętnikarza, Jana Chryzostoma Paska i być może także on sam.

Okres II wojny światowej przyniósł klasztorowi duże straty. W 1944 roku, wycofujący się Niemcy wysadzili świątynię klasztorną w powietrze, niszcząc częściowo również klasztor. W latach powojennych Ojcowie Reformaci wyremontowali klasztor i starali się również o odbudowę kościoła, ale władze komunistyczne nie wyraziły na to zgody. W roku 1979 cały zespół klasztorny został przejęty przez Zgromadzenie Księży Sercanów.

Po wielu latach owocnej pracy formacyjnej i duszpasterskiej postanowiliśmy ocalić niewielką cząstkę historii ziemi świętokrzyskiej oraz zachować pamięć o fundatorach, bohaterach i obrońcach tych ziem oraz żyjących tutaj franciszkańskich zakonnikach, którzy na trwałe zapisali się w historii tego miejsca. Dzięki wkładowi osobistemu Księży Sercanów, ofiarności dobroczyńców, pomocy władz lokalnych miasta Stopnica oraz Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Kielcach, udało się już w dużym stopniu zrekonstruować krypy oraz mury kaplicy. Obecnie gromadzimy fundusze na jej zadaszenie.


Możesz wspomóc odbudowę kaplicy św. Anny, wpłacając ofiarę na numer konta:

64 2490 0005 0000 4530 7281 1107

Dla przelewów zagranicznych:
IBAN: PL 64 2490 0005 0000 4530 7281 1107
SWIFT: ALBPPLPW