Przed południem odbyło się formalne przejęcie urzędu w obecności prowincjała, ks. Sławomira Knopika SCJ, jego radnych oraz ustępującego z urzędu ks. Witolda Janusia SCJ. Zasadnicza część przekazania urzędu odbyła się podczas liturgii mszy świętej w kaplicy domowej. W krótkiej homilii wygłoszonej przez ks. Stanisława usłyszeliśmy zachętę do wiernego i odważnego kroczenia drogą powołania oraz dawania świadectwa gotowości, służenia zgodnie z charyzmatem sercańskim. Po uroczystej mszy, wspólnota zakonna zgromadziła się w refektarzu na obiedzie.

Nowy przełożony, ksiądz Stanisław Gruca pochodzi z Binczarowej. Jest doktorem teologii duchowości. Przez minione pięć lat był przełożonym domu zakonnego w Sosnowcu - Środuli. Po ukończonych studiach doktoranckich na KUL-u oraz kursie formatorów w Rzymie większość lat swojej posługi kapłańskiej i zakonnej zaangażowany był w formację w postulacie i nowicjacie.