Od uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy na święto Paschy rozpoczynają się w Kościele katolickim obchody Wielkiego Tygodnia. Według przekazu biblijnego, witający Syna Bożego ludzie rzucali przed Jezusem, wjeżdżającym do Jeruzalem na osiołku gałęzie palmowe. Wydarzenie to zapoczątkowało zwyczaj święcenia palm, który swoją tradycją sięga XI wieku. Palma jest symbolem męczeńskiej śmierci i odradzającego się życia. 

Ten uroczysty dzień przeżywaliśmy wraz z wiernymi z naszej parafii. Na każdej mszy świętej zgromadziło się wielu ludzi. Celebrację litrgii uświetnił śpiew Męki Pańskiej w wykonaniu chóru parafialnego.  
Dodatkowym wydarzeniem wspólnotowym tego dnia była ośmiogodzinna indywidualna adoracja NS. Trwająca nieprzerwanie od 14 marca br. modlitwa adoracji jest nową inicjatywą, obejmującą wszystkie domy prowincji. Idea tego dnia polega na godzinnej, indywidualnej modlitwie w ciszy, ofiarowanej w intencji powołań do zgromadzenia. Pierwszym dniem tej „sztafety modlitewnej” była kolejna rocznica urodzin o. Założyciela, a jej zakończeniem będzie dzień śmierci o. Leona Jana Dehona (25 sierpnia).