Doświadczenie miłości Boga niech zaowocuje w nas dobrocią i czynami miłosierdzia, w których każdy będzie mógł dostrzec troskliwość i miłość Stwórcy.

Z najlepszymi życzeniami i modlitwą,

Wspólnota Nowicjatu Księży Sercanów


Kolejny już raz, w uroczystość Bożego Narodzenia, mogliśmy uczestniczyć w Jasełkach przygotowanych przez dzieci i młodzież z Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Kątach Starych. Dwukrotne przedstawienie misterium Świętej Nocy pozwoliło licznym parafianom i gościom głębiej przeżyć tajemnicę przyjścia Jezusa na ziemię.