Organizatorzy spotkania postawili sobie za cel przybliżenie bogatego treściowo zagadnienia milczenia, odkrycie na nowo sensu milczenia. Mówił o tym we wstępie ks. Tadeusz Kałużny SCJ, kierownik Katedry Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jak również ks. Leszek Poleszak, rektor Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach.

Pierwszy wykład wygłosił ks. dr Krzysztof Napora SCJ, który rozwinął zagadnienie milczenia Boga w Piśmie Świętym. Następnie ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser w swoim wystąpieniu wskazywał na potrzebę budowania równowagi między teologicznym słowem a kontemplatywnym milczeniem. Dalej o milczeniu w życiu duchowym człowieka, który żyje na co dzień w hałasie ponowoczesności opowiadał ks. dr hab. Marek Tatar.

Drugą serię wykładów rozpoczął ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński. Tematem jego wystąpienia było słuchanie jako niezbędny czynnik ewangelizacji. Przypomniał on, że ten naprawdę ma coś do powiedzenia, kto słucha Boga. „Tak jak trzeba słuchać Boga, tak też trzeba słuchać człowieka” – mówił ks. prof. Henryk. Kolejny prelegent, ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL, omówił zagadnienie milczenia w dialogu ekumenicznym, wskazując na dwojaki sposób milczenia: po pierwsze, przemilczanie różnic po to, aby skupić się na tym, co łączy; a po drugie, milczenie jako działanie na rzecz wspólnego dobra. Ostatni wykład nt. granic milczenia poprowadził o. dr Zdzisław Klafka CSsR. Zauważył on, że milczenie nie zawsze jest złotem, gdyż tam, gdzie zaczyna się tchórzostwo, kłamstwo, krzywda… tam są granice milczenia, tam trzeba bronić prawdy, dobra i piękna. O. Zdzisław dał na koniec świadectwo, że jego osobistą motywacją do zaangażowania się w dzieło Radia Maryja i Telewizji Trwam było pragnienie przerwania milczenia wobec fali kłamstw i ataków na te media i Kościół.

Po każdym z wykładów na bieżąco była możliwość zadawania pytań i włączenia się w dyskusję. Całość spotkania koordynował i prowadził ks. Łukasz Ogórek SCJ, prefekt studiów w sercańskim seminarium.

@franciszek.scj