W sobotnie przedpołudnie, 2 lutego 2019 r., nowicjusze, postulant i ks. Franciszek udali się do kieleckiej katedry, by wraz z osobami konsekrowanymi z całej diecezji uczestniczyć w uroczystej liturgii mszy świętej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił bp Andrzej Kaleta. Przypomniał on o wielkim znaczeniu i roli osób życia konsekrowanego w działalności Kościoła, a także o wartości ofiarowania się Panu Bogu: „Przeżywana dziś tajemnica uświadamia nam potrzebę codziennego ponawiania aktu ofiarowania siebie na służbę Bogu i ludziom. To ofiarowanie ma dokonywać się w warunkach naszej szarej codzienności. To właśnie nie gdzie indziej, tylko w szarej codzienności musimy odnajdywać Pana, żeby na nowo mu się oddawać, powierzać i ofiarować”. Po homilii osoby życia konsekrowanego odnowiły swoje przyrzeczenia.

Wieczorem w stopnickim klasztorze, tradycyjnie już, spotkały się osoby konsekrowane z okolicznych wspólnot zakonnych. Przybyły siostry kanoniczki Ducha Świętego z Pacanowa oraz siostry albertynki ze Słupi. Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy modlitwą Nieszporami i adoracją Najświętszego Sakramentu, którą w całości poprowadził i okolicznościową konferencję wygłosił ks. Witold Januś SCJ. Dalsza część to była kolacja, a po niej radosne spotkanie bratersko-siostrzane, które upłynęło przy grze w tombolę. Na koniec zabrzmiał radosny śpiew kolęd, po raz ostatni w tym roku liturgicznym.

Dziękując Bogu za dar życia konsekrowanego, prośmy o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Papież Franciszek przypomina, że powołaniem naszym jest świętość. „Musimy być święci! Tylko świętością naszego życia jesteśmy w stanie zaprosić innych na drogę wiary” – pisze w tegorocznym liście na Dzień Życia Konsekrowanego bp Jacek Kiciński CMF.

@franciszek.scj