Synowskie posłuszeństwo Jezusa stało się środkiem zaradczym na nasze nieposłuszeństwo. Post i jałmużna, którym towarzyszą codzienne czyny miłości bliźniego, mają nas w tym okresie przygotować do właściwego przeżycia wydarzenia paschy Jezusa oraz Jego zmartwychwstania. Mają również ułatwić nam proces nawrócenia, powrotu do Boga i do naszych sióstr i braci. 

Zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas potrzebuje nawrócenia i czasu pokuty. Wiemy jednak także, że wokół nas jest tak wiele osób, którzy sobie tego nie uświadamiają lub to bagatelizują. Chcemy być ludźmi odpowiedzialnymi za siebie i za innych, i w perspektywie wiary prosić Boga o dotarcie ze swoją łaską także do tych, którym się wydaje, że nie potrzebują Jego łaski. Wykorzystajmy czas pokuty, by obdarzyć naszych bliskich i przyjaciół, a także wszystkich grzeszników darem modlitwy i umartwienia. Pamiętajmy także o naszych zmarłych, którzy oczekują na naszą pomoc modlitewną, ponieważ ich czas zasługiwania na niebo już się skończył. Wierzymy mocno, że wszystkie te sprawy możemy polecać dobremu Bogu, który z wielką miłością spogląda na nasz wysiłek wiary i – jeśli staramy się go łączyć z ofiarą Jezusa Chrystusa – przyjmuje go z radością. 

Drodzy Dobroczyńcy! Wszystkie intencje, które zechcecie przysłać w tym czasie łaski, będziemy przedstawiać cierpiącemu Zbawicielowi w trzech Mszach świętych zbiorowych odprawianych każdego dnia przez okres Wielkiego Postu oraz w Adoracji wynagradzającej, Gorzkich żalach, Różańcu i w innych modlitwach zgromadzeniowych. Zachęcamy wszystkich do towarzyszenia nam w tej modlitwie i łączenia się z Jezusem w Komunii świętej wynagradzającej. Także Was samych polecamy Zbawicielowi za przyczyną Matki Bożej Bolesnej.