Przełożony klasztoru, po odczytaniu Ewangelii o Nawiedzeniu, odmówił akt zawierzenia Matce Bożej wspólnoty nowicjackiej.

"Matko Boża, Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcamy ciało i duszę każdego z nas, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy.

Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiamy Ci zupełną swobodę posługiwania się nami dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiemy, że własnymi siłami niczego nie dokonamy. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, aby nasza rodzina zakonna, wszystkie wspólnoty życia konsekrowanego i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twoim i Twego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen."

Wieczorem, o godz. 20.00 rozpoczęło się nabożeństwo maryjne, które poprowadził socjusz, ks. Karol Milewski. W czasie modlitwy zawierzaliśmy Maryi siebie samych, nasze rodziny i dobroczyńców klasztoru.

"Panno przeczysta, bez grzechu poczęta i od zarania dziejów zawsze cała piękna i bez żadnej zmazy, Maryjo najchwalebniejsza łaski pełna i Matko Boga naszego, Królowo Aniołów i ludzi; oto najpokorniej oddajemy Ci cześć, jako Matce Zbawiciela naszego, Który Bogiem będąc, a Tobie cześć, uszanowanie i posłuszeństwo oddając, nauczył nas, jaką cześć i uszanowanie winniśmy Ci składać. Racz, prosimy, przyjąć to uczczenie i tę służbę naszą, którą Ci w tym nabożeństwie całym sercem ofiarować pragniemy dla uproszenia sobie Twej opieki i łaski. Tyś jest bezpiecznym schronieniem grzeszników szczerze pokutować chcących, słusznie się więc do Ciebie uciekamy; Tyś Matką miłosierdzia, nie możesz więc być nieczułą na naszą nędzę; Tyś po Jezusie całą nadzieją naszą. Uczyń nas godnymi dziećmi Swoimi, abyśmy mogli pełnym miłości sercem odpowiadać na wezwania Twego umiłowanego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen."

Modlitwę zakończyło odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego.

 

fot. Nowicjat Księży Sercanów