W przemówieniu laudacyjnym, Wójt Gminy p. Ryszard Zych wskazał na zasługi wyróżnionych osób i podziękował za ich dotychczasowy wkład w rozwój społeczności lokalnej.

Ks. Stanisław Dadej, przez 24 lata – prawie ćwierć wieku – jest znany wszystkim mieszkańcom nie tylko gminy i wnosi duży wkład w rozwój i promocję Stopnicy. Świadectwem tego jest urywek prasowy pochodzący aż z Wrocławia pt. „Stopnica – nieznana historia” z roku 2010: „Co pociąga turystę, podróżnika w Stopnicy? – Głównie przebogata hi­storia miasta, kościoła, klasztoru, wspa­niale udokumentowana. Ale przede wszystkim osoba o. Stanisława Dadeja, sercanina, który z niesamowitym znaw­stwem, wspaniałą pamięcią, z wrodzo­nym wdziękiem i autentyczną pasją potrafi przekazać historię tego fascynującego miejsca. (...) Słucha­jąc jego opowieści, które potrafi snuć niestrudzenie przez kilka godzin, człowiek czuje się w centrum dziejów Pol­ski, kultury, tradycji. Można śmiało po­wiedzieć: tu jest Polska!”.

Filmy: 

Laudacja

Podziękowanie