Uroczystość jubileuszowa miała miejsce w Nowicjacie Księży Sercanów w Kątach Starych, który jest początkiem życia zakonnego. Najstarszy jubilat, ks. Jan Kania, pierwsze śluby zakonne złożył jeszcze w Stadnikach, gdzie do października 1950 r. odbywał swój nowicjat. Kolejni, ks. Józef Gaweł, ks. Józef Kurkowski i ks. Władysław Majkowski pierwszą profesję złożyli w Tarnowie we wrześniu 1960 r. Złotymi jubilatami byli: ks. Jerzy Choczaj, ks. Stefan Hrynyszyn, ks. Franciszek Kuchta, ks. Władysław Ostrowski i ks. Stanisław Szymajda, którzy swój nowicjat odbywali w Pliszczynie. Oni swoją pierwszą profesję złożyli we wrześniu 1970 r. w Pliszczynie i w Stadnikach. Najmłodsi, bo srebrni jubilaci – ks. Rafał Czernia, br. Andrzej Gancarczyk i ks. Jan Krzyściak – pierwsze śluby zakonne złożyli w obecnym domu nowicjackim w Kątach Starych we wrześniu 1995 r. Z różnych względów obecnych na uroczystości jubileuszowej mogło być jedynie pięciu spośród wszystkich jubilatów.

Centralnym momentem świętowania była msza święta w kościele parafialnym w Kątach Starych, którą koncelebrowało kilkudziesięciu współbraci z polskiej prowincji oraz w której udział wzięli miejscowi parafianie i goście. Podczas uroczystej liturgii księża jubilaci odnowili śluby zakonne na ręce ks. Wiesława Święcha, przełożonego prowincjalnego. Homilię wygłosił miejscowy proboszcz, ks. Jacek Szczygieł, który dobitnie przypomniał, że życie zakonne jest najprościej mówiąc „świadectwem tego, że Bóg jest i że jest On miłością”.

ks. Franciszek Wielgut SCJ

zdjęcia: kl. M. Koźbiał SCJ, ks. F. Wielgut SCJ