Stojąc przed obliczem Matki i wpatrując się w Jej cudowny obraz, zawierzaliśmy Jej nasze rodziny, naszą wspólnotę, dobroczyńców i samych siebie, prosząc Maryję o dar umocnienia i pogłębienia naszego powołania oraz potrzebne dla nas wszystkich łaski.

Zostaliśmy również ugoszczeni obiadem przez oo. Paulinów, który spożyliśmy w ich klasztornym refektarzu. Po obiedzie mieliśmy czas na osobistą modlitwę, zwiedzenie niektórych obiektów muzealnych i podziwianie licznych wot zgromadzonych w skarbcu.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, gdzie znajduje się nowicjat oo. Paulinów. Sanktuarium to słynie z błogosławieństw, które udziela się tutaj licznie przybywającym rodzinom.

 

Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej

 

Jasnogórska Matko Kościoła,

z chórami Aniołów i Świętych naszych Patronów

klękamy w pokorze u stóp Twego tronu.

Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze

– stolicy Twego miłosierdzia.

Wejrzyj w nasze serca,

które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości.

Rozbudź wśród nas serca świętych,

kształtuj prawdziwych apostołów wiary,

umacniaj miłość do Kościoła świętego,

wyjednaj nam upragnione łaski...

Matko o zranionym obliczu,

składam w Twe ręce siebie i wszystkie drogie mi osoby.

Tobie ufam,

liczę na Twe orędownictwo u Syna

ku chwale Boga w Trójcy Jedynego.

Amen.