Panie, co chcesz, abym uczynił?

Pragnienie właściwego odczytania woli Bożej towarzyszyło o. Leonowi Dehonowi, założycielowi Zgromadzenia Księży Sercanów przez całe jego życie. Wyrazem tego były słowa św. Pawła z drogi do Damaszku (Dz 9,6), które Dehon uczynił swoją dewizą: „Panie, co chcesz, abym uczynił?” Bóg uświadomił mu swoją wolę już od wczesnych lat młodzieńczych. Podczas pobytu w szkole średniej w Hazebrouck, w noc wigilijną roku 1856, Leon przeżył dotknięcie łaski i uświadomił sobie swoje kapłańskie powołanie. On sam mówił, że największe łaski, jakie otrzymał w życiu, przypadły na Boże Narodzenie. Sam napisał o tym w swoich „Zapiskach codziennych” pod datą 24 grudnia 1887 r.:

„Największe łaski otrzymane w moim życiu, moje powołanie i moje święcenia przypadają na Boże Narodzenie, toteż niezwykle lubię tę tajemnicę pokoju, miłości i immolacji. Czas Bożego Narodzenia jest czasem rodzenia się powołań. Panie, zechciej dać wiele wspaniałych powołań Twojemu drogiemu Dziełu”.

Skoro Leon Dehon po wielu latach wraca w swoich zapiskach do wydarzenia, kiedy miał 14 lat, to znaczy, że był to dla niego moment bardzo ważny. W wigilijną noc modlił się w kaplicy kolegium w Hazebrouck, na północy Francji, gdzie uczył się i mieszkał. Było to prawdopodobnie podczas Mszy św. Wtedy przeżył bardzo silne doświadczenie, które pozostało w jego pamięci do końca życia i które sam odczytał jako szczególną Bożą interwencję. Co się wtedy wydarzyło? Nie wiemy. Sam jednak o. Dehon uważał to za działanie łaski. Bóg sam zainterweniował, żeby potwierdzić jego powołanie kapłańskie, o którym do tej pory myślał bardzo nieśmiało. Po tej nocy już nigdy nie miał wątpliwości, co do kierunku swojej drogi życiowej.

POMÓDL SIĘ Z NAMI O POWOŁANIA

My, sercanie – duchowi synowie o. Leona Dehona – wierzymy, że i dziś, w tym szczególnym czasie Bożego Narodzenia, Pan Jezus porusza serca młodych ludzi i daje im odkryć swoją wielką Miłość, daje im poznać pragnienie swojego Serca dla nich. Wierzymy, że czas Bożego Narodzenia jest czasem rodzenia się powołań. Dlatego jako jedna wielka rodzina sercańska: księżą i bracia sercanie, Sercańska Wspólnota Świeckich i wszyscy czciciele Bożego Serca módlmy się w Boże Narodzenie za tych, których Pan powołuje do kapłaństwa i do życia zakonnego:

Panie Jezu Chryste, Synu Boży, Ty sam przyszedłeś na świat, aby objawić pełnię miłości Boga do człowieka poprzez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie. Swoją łaską dotknij gorące i szlachetne serca młodych ludzi. Niech się staną Twoimi naśladowcami, autentycznymi świadkami Twojej miłości i miłosierdzia.

Otwórz przed nimi nieprzebrane bogactwo Twego Boskiego Serca. Rozpal w nich miłość do świata, który z bólem woła o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wezwanie, byli na ziemi przedłużeniem Twoich zbawczych rąk, wyrazem Twojego miłosiernego spojrzenia, wzmocnieniem Twojego słowa prawdy oraz byli solą ziemi i światłością świata.

Panie Jezu, pozwól im razem z Tobą i tak jak Ty dać poznać światu miłość Twojego Najświętszego Serca.

Amen.

ks. Franciszek Wielgut SCJ