Całą wspólnotą nowicjacką uczestniczyliśmy w liturgii pierwszej mszy św. w uroczystość Bożego Narodzenia w kościele parafialnym w Kątach Starych. Sam przełożony, ks. Witold Januś przewodniczył uroczystej celebracji, wnosząc na początku figurkę Dzieciątka Jezus do szopki przed ołtarzem. W homilii, którą wygłosił przypomniał następnie, że to nie zwyczaje, nie tradycje i nie piękne dekoracje przyprowadziły nas na Eucharystię, lecz fakt narodzenia Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela.

Podczas tych świątecznych dni, w które przeżywamy tajemnice narodzin Bożego Syna, z wiarą oddajmy cześć Wcielonemu Słowu, adorując Żłóbek, śpiewając kolędy, łamiąc się białym opłatkiem i składając sobie bożonarodzeniowe życzenia, a nade wszystko przyjmując Go w Komunii Św.

ks. Franciszek Wielgut SCJ