Obchodami w katedrze kieleckiej w dniu 29 stycznia br. rozpoczęliśmy obchody dnia życia konsekrowanego. Po uroczystej modlitwie jutrzni i konferencji wygłoszonej przez pasterza naszej diecezji, bpa. Jana Piotrowskiego mogliśmy podczas mszy świętej złożyć dziękczynienie za dar powołania, którym nas Pan obdarował.

Tradycyjnie, wewnętrzne świętowanie dnia Ofiarowania Pańskiego odbyło się 2 lutego i zostało wzbogacone spotkaniem z siostrami z pobliskich wspólnot zakonnych, z którymi jesteśmy związani już od wielu lat. Wieczorem, po wspólnych nieszporach i krótkiej refleksji przełożonego wspólnoty, ks. Stanisława Grucy SCJ zjedliśmy kolację. Zwieńczeniem całego dnia była międzyzakonna rekreacja, podczas której rozegraliśmy kilka serii gry planszowej Tombola. Wydarzenia ostanich dni zapadły nam głęboko w sercu, tym bardziej, że wspólnotowe świętowanie Matki Bożej Gromnicznej zostało wznowione po trwającej prawie dwa lata pandemii covid 19.