Po powrocie do Nowicjatu, gościliśmy w naszym klasztorze siostry zakonne z pobliskich wspólnot. Podczas uroczystych nieszporów wysłuchaliśmy konferencji na temat życia konsekrowanego Bogu. Następnie, tuż po wspólnej kolacji, urządziliśmy konkurs sprawdzający znajomość życia niektórych świętych. Chociaż podchwytliwe pytania próbowały naprowadzić na niewłaściwy trop, okazało się, że wyłonione drużyny udzielały prawidłowych odpowiedzi. 

Dziękujemy Panu Bogu za dar powołania i wraz z całym Kościołem prosimy Ducha Świętego, by rozpalał w sercach młodych ludzi pragnienie służby Bogu i drugiemu człowiekowi. 


Modlitwa do Ducha Świętego o dar nowych powołań

Duchu Święty, Duchu Miłości,
Dziękujemy Ci za powołania kapłańskie i zakonne,
które ubogaciły Kościół Chrystusowy.

Prosimy Cię wejrzyj na Twój lud,
który szczególnie dziś potrzebuje
świętych kapłanów jako wiernych świadków miłości Boga względem każdego człowieka.
Wejrzyj na Kościół odczuwający konieczność osób zakonnych,
aby ukazywały radość płynącą z życia wyłącznie dla spraw Ojca.

Duchu Święty, Duchu Życia,
to Ty otwierasz serca na Boże wołanie.
Uczyń otwartymi serca i umysły
młodych dziewcząt i chłopców,
by usłyszeli Boży głos,
proponujący im pełnię życia w służbie Ewangelii
i przynoszący niezawodną nadzieję bycia z Tobą.
Amen.