W sobotni dzień do naszego domu zjechali się dość licznie współbracia z innych domów, aby uczestniczyć w konferencjach duchowych na temat Eucharystii. Formacji przewodniczył o. Kazimierz Fryzeł CSsR. Spotkanie zakończyło wspólnie przeżywaną Mszą św. oraz obiadem.