Podczas Mszy uroczystej świętej jubilat dziękował Panu Bogu i ludziom, za ten długi oraz pełen Bożych łask czas życia kapłańskiego. Ks. Stanisław ponad 30 lat swojego kapłaństwa przeżył we wspólnocie nowicjackiej, przez większość tego czasu pełniąc posługę proboszcza tutejszej parafii. Na uroczystości obecna była cała wspólnota nowicjacka księży sercanów, parafianie i goście zaprzyjaźnieni z jubilatem oraz ks. Tadeusz Rydzek, dziekan dekanatu stopnickiego. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Andrzej Woźniak, proboszcz tutejszej wspólnoty parafialnej.

Drogiemu jubilatowi wypada życzyć zdrowia i Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia w służbie Bogu i ludziom.

@franciszek.scj