Ks. Łukasz Grzejda SCJ, moderator Ruchu Sercańskiej Młodzieży, otwierając spotkanie zauważył, że najlepszym sposobem na duszpasterstwo młodzieży jest słuchanie młodych ludzi i „ewangelizowanie” ich życiowego doświadczenia.

W spotkaniu uczestniczył pochodzący z Brazylii radny generalny Zgromadzenia Księży Sercanów ks. Levi dos Anjos Ferreira SCJ, który zwracając się do obecnych na spotkaniu wyraził wdzięczność i uznanie dla duszpasterstwa młodzieży Księży Sercanów w Polsce: Mam świadomość jak wymagająca jest praca z młodzieżą. I chcę Wam za nią podziękować. Chociaż jesteśmy różni pod względem kulturowym, to mamy świadomość jak wiele wyzwań stoi przed duszpasterstwem młodzieży, a Wy jako Polacy chcecie je podejmować. 

W trakcie spotkania panowała zgoda co do tego, że czasy, w których Kościół dzisiaj ewangelizuje stawiają wyzwania szczególnie ze względu na zmiany kulturowe i rozwój technologii. Ma to znaczący wpływ na zmianę mentalności młodzieży.

Duszpasterz nie może pracować ciągle w ten sam sposób. Musi rozumieć rzeczywistość, dostrzegać jej dynamikę i ryzykować wprowadzenie zmian. Nie możemy mówić o Chrystusie tak samo jak dwadzieścia lat temu. Musimy aktualizować nasze nauczanie, nasz sposób obecności i działania. Ewangelia pozostaje ta sama, ale środki i formy muszą być właściwie dobrane. 

W czasie spotkania ks. Levi dos Anjos Ferreira SCJ podkreślił powszechność kryzysu powołań jaki panuje w Kościele zwracając uwagę na kilka wątków. 

Niezwykle ważną częścią działalności duszpasterskiej młodzieży jest przestrzeń medialna, komunikacji przez internet. W Brazylii nie mamy powołań z naszych parafii, choć funkcjonują one bardzo dobrze. Komunikacja medialna jest na wysokim poziomie i to ona staje się pomostem do kontaktu z potencjalnymi członkami Zgromadzenia. Dzięki naszej obecności w mediach, młodzi chłopcy poznają nasze Zgromadzenie i chcą zostać Sercanami. W Brazylii szczególnie dużą rolę odkrywają radia katolickie. Przyznam się, że nie wiem jak dobrze jest znane w Waszych parafiach Radio Profeto, ale na pewno jest to potencjał, który trzeba wykorzystać – komentował Radny Generalny.

Poszukując przesłanek za spadkiem ilości powołań oraz środków zaradczych Ks. Levi dos Anjos Ferreira SCJ ponownie odwołał się do swojego doświadczenia. W Brazylii cieszymy się wieloma powołaniami i myślę, że zawdzięczamy to w dużej mierze przywiązaniu świeckich do wspólnoty Kościoła. Wierni w Brazylii mają duże poczucie wspólnotowości i zjednoczenia z instytucją Kościoła. Rozumieją i przeżywają bardzo głęboko to, że Kościół jest częścią ich życia. Nie są wyłącznie „odbiorcami usług kościelnych”, ale czują się częścią wspólnoty, za którą chcą brać odpowiedzialność. 

Ponadto, duszpasterze dyskutowali nad tym co zbliża młodych do Kościoła, jak duchowni powinni przeżywać z nimi relacje, a także w jaki sposób wprowadzać ich w doświadczenie wiary.