Podczas homilii Ksiądz Biskup, mówiąc o jubileuszu, nawiązał do historii miejscowości i klasztoru, w którym 25 lat temu przyszło zamieszkać nowemu Zgromadzeniu. Powiedział m. in.: „Przybyliśmy, aby złożyć Panu Bogu dziękczynienie za 25 lat pracy ojców sercanów w Stopnicy, w naszej diecezji. Przyszli do Stopnicy, by zamieszkać w zdewastowanym pomieszczeniu klasztoru Ojców Franciszkanów. Bogu dzięki, że na ziemię kielecką Duch Boży przyprowadził Ojców Sercanów, czcicieli Serca Pana Jezusa. Niewiele zakonów ma miejsce na terenie naszej diecezji. Rosyjski zaborca zlikwidował wszystkie klasztory habitowe. Wiedział, że domy zakonne są ostoją patriotyzmu i wiary. Znikły z horyzontu miast i miasteczek habity zakonne, religijność ludzi związanych z tradycją Ojców nie miała do czego nawiązać, zanikły odpusty zakonne i miejsca kultu gromadzące pielgrzymów. Do furty klasztornej nie mógł zapukać ubogi. Dzięki Bogu, 25 lat temu w tym klasztorze rozpoczęto sprawować Eucharystię i zadanie to rozpoczęło nowe Zgromadzenie. W klasztorze zostały wzniesione i płyną modlitwy brewiarzowe... Zagospodarowano ziemię i zaczęła rodzić chleb dla nowicjuszy tego Zakonu. Dziękujemy Panu Bogu za dar Ojców Sercanów, którzy przynieśli charyzmat czci Najświętszego Serca Jezusowego i wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy. Zamieszkali na naszej ziemi czciciele i nauczyciele Bożego Serca”.

Na zakończenie Mszy św. poświęcono odnowiony mur na placu cmentarnym wraz ze stacjami Drogi Krzyżowej. Słowa wdzięczności pod adresem Księdza Biskupa i miejscowych parafian wypowiedział ks. José Ornelas Carvalho. Podkreślił znaczenie tutejszego środowiska parafialnego jako środowiska wychowawczego dla nowicjuszy. Podziękował za świadectwo żywej wiary dawane przyszłym zakonnikom, księżom i misjonarzom ze strony tutejszych wiernych, Księdzu Biskupowi – za wielką życzliwość, jaką darzy klasztor i sercańską posługę.

W ogrodzie klasztornym odbył się festyn jubileuszowo-dożynkowy połączony z koncertem piosenek, konkursami i loterią fantową. Zagrała m. in. kapela ludowa z Chmielnika, a z krótkim programem muzycznym wystąpili nowicjusze wraz z ich nauczycielem muzyki – Tadeuszem Kwiatkowskim.

Można było wziąć udział w loterii fantowej oraz nabyć jubileuszowe obrazy, kubki, książki i różne dewocjonalia. W czasie festynu dzielono się chlebem i ciastem upieczonym z tegorocznego zboża. Wieczorem odbyło się ognisko dla dzieci i młodzieży związane z konkursami i śpiewem piosenek.

W uroczystościach wzięło udział ponad 1000 wiernych z parafii i okolicy. Władze gminy Stopnica reprezentował Ryszard Zych – wójt gminy i Krzysztof Tułak – przewodniczący rady gminy. Licznie reprezentowane było duchowieństwo. Na jubileuszową uroczystość przybyło liczne grono Sercanów z Polski i zagranicy (ok. 40 osób). Byli wśród nich również ci, którzy w minionym okresie pełnili posługę w stopnickim klasztorze jako rektorzy domu, mistrzowie nowicjatu, proboszczowie, ekonomowie. W uroczystościach wzięli udział również księża ze stopnickiego dekanatu i siostry zakonne.

ks. Krzysztof Zimończyk (Niedziela, Edycja Kielecka 39/2004)