Z otwartym sercem i umysłem – tak brzmiał tytuł tego sympozjum, zorganizowanego przez Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w sobotę, 5 maja 2018 r. Punktem wyjścia dla tematyki tego spotkania była sama istota sercańskiego charyzmatu, ujęta w syntetyczną formę Mission Statement, czyli swoistej deklaracji misji. Kwestię tę przedstawiał w swoim wystąpieniu ks. mgr lic. Radosław Warenda SCJ. Dalsze rozważania nad recepcją charyzmatu sercańskiego poprowadził ks. dr Damian Płatek SCJ, który skupił się wyłącznie na ludziach młodych jako odbiorcach przesłania o. Leona Dehona w posłudze duszpasterskiej jego rodziny zakonnej.

Po przerwie ks. dr Stanisław Gruca SCJ przybliżył postać samego Założyciela Zgromadzenia Księży Sercanów jako człowieka o otwartym sercu i umyśle, mocno skoncentrowanego na człowieku potrzebującym pomocy w różnych wymiarach. Serię wykładów zamknął ks. dr hab. Jarosław Woźniak z Instytutu Teologii Pastoralnej Wydziału Teologii KUL. Podjął się on omówienia współczesnych strategii komunikacji marki w kontekście dzielenia się charyzmatem zakonnym.

Sesję naukową zakończyła dyskusja, w której udział brali zaproszeni prelegenci oraz księża i klerycy spośród słuchaczy. Prowadzącym całość spotkania był ks. Łukasz Ogórek SCJ, zastępca rektora i prefekt studiów.

Po części naukowej uczestnicy sympozjum spotkali się w seminaryjnej kaplicy na mszy św., podczas której homilię wygłosił ojciec duchowny kleryków – ks. Marek Borzęcki SCJ.

Oczywistym jest, że w tym wyjątkowym wydarzeniu wzięli udział również sercańscy nowicjusze ze wraz swoimi wychowawcami.

ks. Franciszek Wielgut SCJ

zdjęcia: D. Jamiński