W bogactwie liturgicznych wspomnień (św. Józefa, rzemieślnika – patrona Zgromadzenia Księży Sercanów, św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła z IV w., NMP Królowej Polski, św. Floriana) i uroczystości państwowej – rocznicy ustanowienia Konstytucji Majowej z 1791 r. – rozpoczyna się miesiąc maj, który w polskiej duchowości poświęcony jest Maryi, Matce Bożej. Tak zwany weekend majowy jest więc dobrą okazją do świętowania, odpoczynku i ożywionej modlitwy ku Najświętszej Maryi Pannie.

Nowicjusze zanim weszli na szlak prowadzący do klasztoru na Świętym Krzyżu, zatrzymali się w Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi. Tam zapoznali się z historią i kulturą, jaka rodziła się w regionie świętokrzyskim już od II-III w. Następnie weszli na górę, z której króluje Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, a przy nim Bazylika mniejsza pw. Trójcy Świętej i Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Klimat tego miejsca, uświęconego modlitwą wielu pokoleń benedyktynów, oblatów oraz licznych pielgrzymów, sprzyjał osobistej modlitwie przy relikwiach Krzyża Świętego.

Ze Świętego Krzyża nowicjusze udali się do Świętej Katarzyny – małej wioski po drugiej stronie masywu Łysej Góry. W niej także mogli połączyć modlitwę w klasztorze ss. bernardynek z lekcją geologii i kamieniarstwa w tutejszym Muzeum Minerałów i Skamieniałości.

Ostatnim punktem tego dnia było nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie. To w tym wyjątkowym miejscu nowicjusze uczestniczyli we mszy świętej i oddali cześć Maryi, Matce Bożej w kopii Jej licheńskiego wizerunku. Po modlitwie poznali historię sanktuarium oraz poszczególnych jego części, takich jak chociażby Golgoty – Martyrologium Narodu Polskiego.

ks. Franciszek Wielgut SCJ