Modlitwą obejmujemy wszystkich kapłanów, do których Pan Jezus skierował słowa: "To czyńcie na moją pamiątkę", by naśladowali jego posługę miłości. Modlimy się również za wszystkich, którzy z posługi kapłańskiej korzystają i jeszcze na nią oczekują, aby przez ręce kapłanów zawsze otrzymywali samego Jezusa Chrystusa i Jego łaskę.

Boże, spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia.