Wraz z ks. Franciszkiem nawiedzili najpierw Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie, która łączy w sobie pamięć o uchwaleniu Konstytucji Trzeciego Maja z głęboką wiarą Polaków w opatrznościową opiekę Bożą nad narodem polskim. Zwiedzając Panteon Wielkich Polaków, zatrzymali się przy grobowcach osób wybitnych, których świadectwo życia zapisało się głęboko w historii Polski.

Następnie udali się do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, by tam jak u mamy zaczerpnąć duchowe siły na dalszą drogę sercańskiego powołania. Po mszy św. przed cudownym wizerunkiem Królowej Polski skorzystać można było z chwili osobistej adoracji i modlitwy oraz zasłuchać się w śpiew niemieckiego Chóru Kameralnego gimnazjum im. Hermana von Helmholz’a z Karlsruhe.

Obecność w Częstochowie była dla nowicjuszy również okazją do pierwszych przymiarek stroju zakonnego, który otrzymają podczas uroczystości pierwszej profesji.

@franciszek.scj