Po Mszy świetej w parafialnym kościele, której przewodniczył nasz prowincjał ks. Wiesław Święch rozentuzjazmowany tłum młodych rozpoczął swoje rozgrywki. Po zaciętej walce wyłonili się zwycięscy.

Kategoria lektorów:
1. Parafia Pliszczyn
2. Parafia Koszyce Małe
3. Parafia Binczarowa

Kategoria ministrantów
1. Parafia Lublin
2. Parafia Florynka
3. Parafia Węglówka

ks. Karol Milewski SCJ