Kl. Wojciech Bochenek SCJ i kl. Dariusz Motyka SCJ na ręce przełożonego prowincjalnego, ks. Wiesława Święcha SCJ złożyli profesję wieczystą, ślubując na zawsze czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według Konstytucji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Towarzyszyliśmy im modlitwą podczas liturgii mszy św., a potem uczestniczyliśmy w radosnym świętowaniu w seminaryjnym refektarzu.

Nowych profesów polecamy Niepokalanej Dziewicy, by z matczyną troską prowadziła ich drogą powołania zakonnego, pomnażając owoce ich oddania się Jezusowi, naszemu Oblubieńcowi i Panu.

(zdjęcia pochodzą ze strony: scj.pl)