Kl. Vitalij Ventskevich, pochodzący z Białorusi złożył na ręce przełożonego prowincjalnego, ks. Wiesława Święcha SCJ profesję wieczystą, ślubując na zawsze czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według Konstytucji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Z tej okazji wokół profesa zebrali się jego najbliżsi krewni, cała wspólnota seminaryjna, liczni współbracia z całej Polski i z Białorusi oraz dobroczyńcy i przyjaciele sercańskiego seminarium. Wszyscy zjednoczyli się w modlitwie podczas liturgii mszy św. w seminaryjnej kaplicy, a następnie w radosnym świętowaniu w refektarzu.

Niech Niepokalana Dziewica otacza kleryka Vitalija matczyną troską i prowadzi drogą powołania zakonnego prosto do zbawienia, pomnażając owoce jego oddania się Jezusowi, Oblubieńcowi i Panu.

ks. Franciszek Wielgut SCJ