Przełożony wspólnoty, ks. Witold Januś przewodniczył uroczystej celebracji tzw. mszy pasterskiej o północy, wnosząc na początku figurkę Dzieciątka Jezus do szopki przed ołtarzem. Ks. Sławomir Firganek w homilii przypomniał o istocie dzisiejszej uroczystości, która wypływa z wiary we wcielenie się Syna Bożego.

Wspólnota nowicjacka uczestniczyła również w liturgii mszy św. w ciągu dnia, o godz. 11, której przewodniczył proboszcz parafii, ks. Andrzej Woźniak. On też wygłosił homilię, przypominając o prawdzie historycznej, jaką był fakt narodzenia Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Po tej mszy św. dzieci i młodzież z parafii zaprezentowała tradycyjne jasełka, przeplatane bogatym śpiewem kolęd.

Podczas tych świątecznych dni, w które przeżywamy tajemnice narodzin Bożego Syna, z wiarą oddajmy cześć Wcielonemu Słowu, adorując Żłóbek, śpiewając kolędy, łamiąc się białym opłatkiem i składając sobie bożonarodzeniowe życzenia, a nade wszystko przyjmując Go w Komunii Św.

ks. Franciszek Wielgut SCJ