Franciszkanie z Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych swój pobyt w stopnickim klasztorze rozpoczęli od zwiedzania. Tutaj poznali historię klasztoru, który przez ponad 300 lat zamieszkiwali ich współbracia z prowincji Matki Bożej Anielskiej. Po blisko godzinnym oprowadzaniu przez ks. Witolda nowicjusze zaprosili gości na kawę. W atmosferze braterskiego spotkania nowicjusze rozmawiali o różnych kwiatkach i radościach życia zakonnego. Przed godz. 13 wszyscy udali się na wspólną modlitwę w kaplicy nowicjackiej, po czym zeszli do refektarza na obiad. Posileni na duchu i ciele wyszli przed klasztor, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, które zwieńczyło pobyt franciszkanów w sercańskim klasztorze.

Daniel Jamiński