Pielgrzymowanie do Pani Jasnogórskiej rozpoczęli oni od uczestnictwa w mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu. Zawierzyliśmy Maryi całą wspólnotę Nowicjatu jak i siebie samych. Ogromnym szczęściem dla nowicjuszy była możliwość posługiwania do mszy: czytanie lekcji, śpiew psalmu oraz ministrantura. Czas spędzony w sanktuarium był okazją również do osobistej modlitwy jak i zwiedzania tego szczególnego miejsca kultu.

Tego dnia nowicjusze zrobili pierwsze przymiarki stroju zakonnego, który ubiorą w dzień pierwszej profesji zakonnej.

ks. Franciszek Wielgut SCJ