Nasi neoprofesi złożyli śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na ręce Prowincjała, księdza Wiesława Święcha w obecności współbraci oraz swojej najbliższej rodziny. Życie konsekrowane stało się dla nich drogą ich osobistego uświęcenia oraz sposobem życia w Zgromadzeniu Księży Sercanów. Neoprofesi rozpoczną teraz studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.