Doniosłego charakteru tego spotkania nadał fakt, że bracia franciszkanie należą do Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych, czyli tej samej, do której stopnicki klasztor należał w przeszłości, od początku jego istnienia aż do zakupienia go przez księży sercanów.

Spotkanie przebiegło w niezwykle radosnej i braterskiej atmosferze.

@franciszek.scj