Jeżeli przez wiarę przyjmujemy Jezusa do swego serca i nawiązujemy z Nim pełną miłości rozmowę podczas modlitwy i w sakramentach pokuty oraz Eucharystii, wtedy życie Boże rozpala się w naszych sercach światłem cudu betlejemskiej nocy. Tylko ci, którzy noszą je w sobie doświadczają radości świąt Bożego Narodzenia.

Pragniemy dziś wyrazić Wam, Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy, szczególną wdzięczność za każdą modlitwę i ofiarę, którymi wspieracie nasz Nowicjat. Wierzymy, że ręce złożone do modlitwy podtrzymują świat i umacniają nadzieję w ludzkich sercach. Pamiętamy o Was każdego dnia i prosimy Boga o to, by opiekował się Wami i Waszymi bliskimi, a zmarłym okazał swoje Miłosierdzie. Życzymy Wam, aby czas Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok, przyniósł każdej rodzinie zgodę, życzliwość, dobroć, przebaczenie i pokój. Niech Jezus i Jego Matka Maryja, w te świąteczne dni, będą szczególnie blisko chorych i samotnych. Intencje i modlitewne prośby, które przysyłacie do nas składamy w Sercu Jezusa, który jest Miłością.

Księża i Nowicjusze ze Stopnicy