Ksiądz prymicjant został serdecznie przywitany przez proboszcza tutejszej parafii, ks. Andrzeja Woźniaka SCJ, który był jednym z pierwszych opiekunów i formatorów na jego drodze powołania jeszcze na Białorusi. Otrzymał też szczere życzenia od przedstawicieli parafian wraz z zapewnieniem o modlitwie. Homilię podczas mszy wygłosił ks. Karol Milewski SCJ, posługujący w Grupie Medialnej Profeto w Stadnikach.

Ks. Dima przyjął sakrament święceń kapłańskich 1 maja 2019 r. w Lachowiczach na Białorusi z rąk biskupa Antoniego Dziemianki.

@franciszek.scj