Celem spotkania było pochylenie się nad rzeczywistością wychowawców i kandydatów do Zgromadzenia. Uczestnicy mogli porównać doświadczenia swojej pracy wychowawczej w różnych regionach świata, odnosząc się do nowego Ratio Formationis Generalis i wytycznych Rady Generalnej. Zastanawiali się również nad przyszłą współpracą między nowicjatami i postulatami w tych samych obszarach geograficznych.

Wychowawcy dzielili się radościami, trudnościami oraz wyzwaniami, jakie pojawiają się w ich ważnej posłudze. Wobec tego zrodziły się pozytywne wnioski, ale nie dało się też ukryć trudności z głęboką zmianą kulturową we wszystkich kontekstach, w których dzisiaj żyjemy.