Wśród prelegentów znaleźli się profesorowie polscy i zagraniczni, znawcy duchowości Serca Jezusowego, homiletyki oraz liturgiki. Pierwszym z nich był ks. Juan José Arnaiz Ecker SCJ z Rzymu, który snując rozważania o kapłaństwie o. Leona Dehona, próbował znaleźć odpowiedź na pytanie: jaki aspekt jego powołania w większym stopniu ukształtował jego duchowość: życie zakonne czy kapłaństwo? oraz czy jego duchowi synowie są bardziej kapłanami, którzy składają śluby zakonne czy też zakonnikami, którzy przyjmują sakrament święceń? Istotą powołania o. Dehona jest „szczególna kontemplacja Pana Jezusa”, mówił ks. Juan. „Nie mogą istnieć dwa różne powołania (kapłańskie i zakonne, które się łączą. (…) Powołanie jest jedno, (…) tylko dojście do jego realizacji odbywa się różnymi drogami”.

Kolejny prelegent, o. dr Włodzimierz Mocydlarz SJ, wykładowca liturgiki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie Collegium Bobolanum, ukazał bogactwo treści teologicznych zawartych w liturgicznym święcie Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. „Chrystus oddaje prawdziwy kult Bogu Ojcu, a my wszyscy w Nim, na mocy kapłaństwa wspólnego wszystkim ochrzczonym” – konkludował jezuita. Następny referat wygłosił ks. dr Michał Klementowicz, wykładowca homiletyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Tematem jego wystąpienia było głoszenie słowa Bożego jako podstawowe zadanie kapłana. Ostatni referat należał do ks. dr Stanisława Mieszczaka SCJ, wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach oraz na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W swoim wystąpieniu mówił on o pięknie liturgii jako drodze do wejścia w głębię miłości Chrystusa.

Po wygłoszeniu referatów miała miejsce dyskusja, w czasie której słuchacze zadawali pytania prelegentom i dzielili się swoimi spostrzeżeniami z obszaru duchowości kapłańskiej i Serca Jezusowego. Nad przebiegiem dyskusji jak i całości spotkania czuwał ks. Łukasz Ogórek SCJ, prefekt studiów w sercańskim seminarium.

Sympozjum wpisało się w dwie ważne rocznice związane z osobą założyciela Zgromadzenia Księży Sercanów, o. Leona Jana Dehona: 175. rocznicę urodzin i 150. rocznicę święceń prezbiteratu. Ojciec Dehon napisał: „Kapłańskie Serce Jezusa jest naszym wzorem, naszym ideałem, wszystkim co mamy” (Kapłańskie Serce Jezusa, nr 39). Słowa te stały się mottem roku akademickiego 2018/2019 w seminarium Księży Sercanów.

ks. Franciszek Wielgut SCJ