Swój rok jubileuszowy przeżywają w tym roku: ks. Tomasz Cybula, ks. Jerzy Nocuń, ks. Zdzisław Płuska – 25-lecie; ks. Józef Kurkowski i ks. Kazimierz Sroczyński – 50-lecie oraz ks. Stanisław Dadej – 60-lecie. Niestety, na prowincjalnych uroczystościach jubileuszowych z obiektywnych względów zabrakło ks. Tomasza i złotych jubilatów. Pozostali trwali we wspólnym dziękczynieniu i uwielbieniu Boga za dar kapłaństwa. Głównym momentem obchodów jubileuszu była uroczysta Eucharystia, podczas której homilię wygłosił ks. Dariusz Salamon.

Po liturgii świętowanie kontynuowano w seminaryjnym refektarzu, a następnie w auli. Był czas na wspólny śpiew i refleksje o kapłaństwie, zaczerpnięte z myśli i dziedzictwa o. Leona Jana Dehona, a także dzielenie się przez księży jubilatów świadectwem przeżywanego kapłaństwa w Zgromadzeniu Księży Sercanów. Oprawę muzyczną i prowadzenie spotkania zaaranżował ks. Łukasz Grzejda, wychowawca kleryków, wraz ze swoimi podopiecznymi.

@franciszek.scj

zdjęcia: A. Maj, F. Wielgut