Uroczysty jubileusz miał miejsce w Nowicjacie Księży Sercanów w Kątach Starych, który jest początkiem życia zakonnego. Najstarsi jubilaci – ks. Józef Cebula, ks. Maciej Gajewski i ks. Stanisław Hałas – pierwsze śluby zakonne złożyli jeszcze w Pliszczynie, gdyż 15 września 1969 r. to właśnie był zorganizowany dom nowicjacki. Ich ślubowanie przyjmował wtedy ks. Józef Nawieśniak jako ówczesny przełożony polskiej prowincji. Tegorocznych srebrnych jubilatów również było trzech – ks. Józef Cempura, ks. Krzysztof Napora i ks. Paweł Nowakowski. Oni z kolei pierwszą profesję zakonną złożyli w obecnym domu nowicjackim w Kątach Starych. Było to dokładnie 18 września 1994 r. W tym czasie prowincjałem był ks. Czesław Konior.

W jubileuszowej mszy św. uczestniczyło kilkudziesięciu współbraci z polskiej prowincji oraz parafianie z Kątów Starych. Obecni byli też klerycy i brat zakonny ze wspólnoty seminaryjnej. Kulminacyjnym momentem celebracji było odnowienie ślubów zakonnych przez księży jubilatów, któremu przewodniczył ks. Wiesław Święch, obecny prowincjał. „Rok jubileuszowy to przede wszystkim czas szczególnej łaski, czyli daru wypływającego z wielkiej dobroci Bożej” – przypomniał w homilii ks. Witold Januś, magister nowicjatu – „Wszystkie te dary otrzymane od Boga, skłaniają nas do radości, a przede wszystkim wielkiej wdzięczności Bogu”. W takim też duchu radości i dziękczynienia zanoszona była modlitwa podczas mszy świętej.

Po niej świętowanie odbywało się dalej w klasztornym refektarzu i auli. Była wtedy okazja do rozmów, opowiadań, dzielenia się historiami z czasów nowicjatu i późniejszych. Księża jubilaci prześcigali się we wspominaniu zabawnych sytuacji z minionych lat i przeglądali kronikę nowicjacką, którą jeszcze sami tworzyli, oraz zdjęcia z lat młodości zakonnej.

ks. Franciszek Wielgut SCJ

zdjęcia: kl. Adam Maj SCJ