W uroczystości wzięli udział nowicjusze wraz z ks. Franciszkiem, socjuszem. Zgodnie z akademicką tradycją, spotkanie rozpoczęło się od hymnu Gaude Mater Polonia, słowo powitania powiedział rektor seminarium, ks. Leszek Poleszak SCJ, a sprawozdanie z ubiegłego roku akademickiego przedstawił ks. Łukasz Ogorek SCJ, prefekt studiów. Ważnym momentem uroczystości była immatrykulacja nowych kleryków. Złożyli oni swoje studenckie ślubowanie i z rąk ks. prof. dra hab. Stanisława Hałasa SCJ otrzymali indeksy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Następnie wszyscy wysłuchali wykład inauguracyjny o kapłańskim Sercu Jezusa, który wygłosił ks. Eugeniusz Ziemann SCJ. Uroczystość zwieńczyła msza święta w kaplicy seminaryjnej, pod przewodnictwem przełożonego prowincjalnego, ks. Wiesława Święcha SCJ.

ks. Franciszek Wielgut SCJ